Kalohírek

 

Negyed évezred – A Szent István Gimnázium 250 éve a Viski Múzeum tárlatán

2015. szeptember 23.,szerda 08:53  | 
A Paprikafesztivál kulturális kínálatához kapcsolódva nyílt meg a Viski Károly Múzeumban az "A Szent István Gimnázium egynegyed évezrede" című időszaki kiállítás.
Megosztás: 

A gimnázium fennállásának 250. évfordulójára rendezett programsorozat keretében életre hívott kiállítás ünnepélyes megnyitóján Bolvári Ferdinánd önkormányzati képviselő, a gimnázium egykori diákja köszöntőt mondott, Perity Lajos, az intézmény jelenlegi igazgatója fölidézte a gimnázium történetét, és pillanatfelvételt adott az iskola jelenéről, majd a tárlatot Romsics Imre, a múzeum igazgatója nyitotta meg.

A megnyitó ünnepélyre a fesztivál szombati napján, délelőtt 11 órai kezdettel, mondhatni „főműsoridőben” került sor. Ennek megfelelően a megnyitó nagy érdeklődés mellett zajlott a Viski Károly Múzeum földszinti folyosóján.

Markó László, a Kalocsai Múzeumbarátok Köre elnöke rövid konferansza után, köszöntőjében Bolvári Ferdinánd elmondta: számos más egykori gimnazistához hasonlóan ő nemcsak tudást, az érettségi bizonyítványt, és a sok szép iskolai élményt kapta, hanem ott ismerte meg későbbi feleségét is.Nosztalgikus visszaemlékezésében az iskola sok más adománya közt az általa átélt, feledhetetlen, az országon átvezető dunai kajaktúra mellett más, egy életre meghatározó élményt idézett föl, mielőtt átadta volna a szót a gimnázium igazgatójának, Perity Lajosnak.

„250 év nagyon hosszú idő, emberi léptékkel nehezen érzékelhető, de hosszú idő ez egy iskola történetében is. Vajon hány ember állt közvetlen kapcsolatban ez idő alatt az iskolával? Talán nem járok messze a valóságtól, ha azt mondom, hogy közel 20.000 ember, egy Kalocsa méretű kisváros lakossága mondhatta el magáról, hogy kalocsai gimnazista volt” – kezdte beszédét az igazgató, majd az adott keretek engedte részletességgel összefoglalta a gimnázium történetét, az intézmény alapító okiratának 1765. június 12-én történt aláírásától napjainkig. Szólt a kezdeti piarista rendhez kötődő időszakról és arról is amikor jezsuiták vették át az intézményt, fölidézte az I. és a II. Ratio Educationis királyi tanügyi rendeletek hatálybalépésének következményeit az iskola életére, és szólt a háborús időszakokról is, amikor az épület hadi kórháznak helyszínt, a diákság pedig katonákat – és hősi halottakat – adott a hazának.Szintén fölidézte, amikor a gimnázium ’19-ben sikeresen elkerülte, és amikor ’48-ban elszenvedte a kommunista átszervezést, és az iskola szervezeti kereteinek fejlődése és a benne folyó pedagógiai munka változásai mellett az általa elfoglalt épületek kialakulásának, bővítésének történetét is ismertette.

Az iskola jelenével kapcsolatban emlékeztetett: az utóbbi években pályázati forrásból több jelentős felújítás is zajlott, zajlik. 2013. novemberében átadták a korszerű természettudományi laboratóriumot, a jelenlegi munkálatok során pedig az épület teljeskörű energetikai felújítása történik meg.
Jelenleg 4 évfolyam 12 osztályában, 27 fős tantestület mellett 11 óraadó tanárral és 301 tanulóval folyik a nemzeti kerettantervre épülő, tagozatos rendszerű oktatás.

A továbbiakban Romsics Imre mutatta be a kiállítást a megjelenteknek, ismertetve a kiállított tárgyak kiválasztásának, csoportosításának szempontjait. A gimnázium negyed évezrede fotók, tantervek, bizonyítványok, kitüntetések, a tudós tanárok művei, munkásságuk egyéb emlékei, a természetrajzi szertár érdekes kellékei mutatják be az intézmény fejlődését. Így ajánlva a kiállítást a nagyérdemű figyelmébe.

A megnyitó ünnepélyen közreműködött a Kalocsa Kamarakórus, és az alkalom fényét emelte Korsós Nóra 10/B osztályos tanuló szavalata is, aki Szabó Lőrinc Ima a gyermekekért című versét mondta el.

Az ember élete delére érve már tudja, hogy az időnek nem csak hossza, hanem vastagsága is van. A gimnázium történetét bemutató kiállítás is bizonyítja, ez az intézmény nagyon vastag negyed évezredet élt meg, amelybe a sok nagyszerű diáktett, sport és tanulmányi eredmény mellett világraszóló tudományos kutatások és fölfedezések, európai szintű tudós tanárok életművei is belefértek.
Ennek adja átfogó szeletét – a teljesség igénye nélkül – a Viski Károly Múzeum időszaki kiállítása, amely egy éven át lesz megtekinthető.
Partneroldalak

Oldal tetejére